«powrót

Lublin: Teatr NN

Ośrodek "Brama Grodzka" - Teatr NN to awangardowa inicjatywa daleko wykraczająca poza zwykły teatr. Siedziba ośrodka zlokalizowana jest w Bramie Grodzkiej, która przed II wojną światową oddzielała Lublin żydowski od chrześcijańskiego. Jedną z wielu inicjatyw Ośrodka jest przywracanie pamięci o nieistniejącym już żydowskim mieście i jego mieszkańcach.

Teatr szuka fotografii, dokumentów, map, spisów lokatorów dawnych ulic. Projekt "Historia Mówiona" to blisko 200 godzin nargań wspomnień ludzi, którzy jeszcze pamiętają nieistniejące miasto.

Każdego roku, w rocznicę likwidacji lubelskiego getta, z inicjatywy Teatru współpracującego z władzami miasta na terenie dawnej żydowskiej dzielnicy gasi się wszystkie światła. Mieszkańcy Lublina wchodzą w tę ciemną dzielnicę ze świecami.

więcej o inicjatywach Ośrodka i Teatru: www.tnn.lublin.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.