«powrót

Zobacz: Kraków: kościół katedralny p. w. św. Wacława i św. Stanisława

Kraków: Kaplica królowej Zofii

Kaplica pw. św. Trójcy, zwana królowej Zofii: powstała w latach 1431-1433 z fundacji Zofii Holszańskiej, czwartej żony Władysława Jagiełły.

Przebudowana w stylu neogotyckim w 1 połowie XIX w. i w latach 1899-1904. Na uwagę zasługuje dekoracja malarska kaplicy, zaprojektowana przez Włodzimierza Tetmajera, będąca przykładem dzieła "ku pokrzepieniu serc" w okresie zaborów, łączącego wątki religijne z narodowymi.

Przy wejściu znajduje się pomnik hrabiego Włodzimierza Potockiego odkuty przez Bertela Thorvaldsena, zaliczany do najwybitniejszych dzieł rzeźby klasycystycznej w Europie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.