«powrót

Zobacz: Kraków: kościół katedralny p. w. św. Wacława i św. Stanisława

Kraków: Wieże Katedry na Wawelu

Od zachodu kościół ma dwie wieże. Wyższa - Zegarowa i niższa - Wikaryjska, znana jako Srebrnych Dzwonów.

Dolną kondygnację wieży Zegarowej zdobi kamienne laskowanie z 2. ćwierci XV w.; wyższą ceglaną część wieńczy barokowy fryz z herbami Pomian oraz hełm z figurami św. Stanisława , Wojciecha , Wacława i Kazimierza .

Przy elewacji północnej katedry stoi wieża Zygmuntowska. Początkowo - budowla obronna, w 1412 r. zamieniona na dzwonnicę katedralną. W 1521 r. zawieszono na niej dzwon "Zygmunt", ufundowany przez króla Zygmunta I Starego, odlany przez ludwisarza Hansa Behama z Norymbergi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.