«powrót

Szkoły Nowej Ewangelizacji

Szkoły Nowej ewangelizacji powstały w oparciu o wizję duszpasterską proponującą konkretny program pastoralny "REDEMPTORIS MISSIO".

W 1980r. Jose H. Prado Flores, zainicjował Szkołę Św. Andrzeja w Meksyku. Dała ona początek ponad 300 istniejącym obecnie szkołom formującym świeckich do podejmowania misji ewangelizacyjnej w świecie współczesnym. Jest to praktyczna odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji - nowej w gorliwości, środkach wyrazu i metodzie.

Program "REDEMPTORIS MISSIO" opiera się na głoszeniu podstawowej prawdy o Jezusie, który jest jedynym Panem i Mesjaszem. Ma być to głoszenie proste, praktyczne i oparte na osobistym doświadczeniu. Gloszenie dobrej Nowiny odbywa się poprzez kursy przeprowadzające uczestników przez kolejne etapy.

Najbardziej rozpowszechnionym kursem ewangelizacyjnym jest kurs "Filipa". Inne typy kursów, to "Pawela", "Jana", "Mojżesza" itp.

Obecnie w Polsce działa 18 Szkół Nowej Ewangelizacji.

więcej...

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.