«powrót

Kurs "Filip"

Kurs jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. To kurs realizowany w ramach programu pastoralnego "REDEMPTORIS MISSIO" Szkół Nowej Ewangelizacji.

Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Skierowany jest do wszystkich, również do tych, których w żaden sposób jeszcze osobiście nie dotknęła ewangelia, młodych i starszych. Kurs Filipa w parafiach bywa wykorzystywany jako pomoc formacyjna dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.