«powrót

Ogniska Światła i Miłości

To międzynarodowy ruch wspólnot wyrosłych z inspiracji Marty Robin , francuskiej mistyczki (1902-1981).

Marta Robin była prostą wiejską dziewczyną, która ofiarowała się bezgranicznie Bogu. Była spraliżowana, straciła wzrok. Żyła całkowicie zdana na łaskę otoczenia. Obdarzona była stygmatami. Nie przyjmowała żadnych pokarmów. Spożywała jedynie Komunię św. pod obiema postaciami.

Marta jest matką duchowa wielu wspólnot i ruchów w Kościele. Należą do nich również Ogniska Miłości, które mają funkcjonować jak rodziny kierowane przez ojca - kapłana i matkę - Maryję.

Członkowie wspólnoty mieszkają razem, lecz w miarę możliwości pracują w swych normalnych zawodach. Mają jednak wszystko wspólne, naśladując pierwsze wspólnoty opisane w Dziejach Apostolskich.

Członkowie ogniska prowadzą głęboką formację chrześcijańską. Poza tym organizują rekolekcje w różnych częściach świata, otwierają szkoły, domy opieki i służą rozmaitymi dziełami charytatywnymi.

Do Polski dzieło dotarło w latach '90. Dotychczas powstały dwie wspólnoty - w Olszy (woj. łódzkie) i w Kaliszanach (woj. lubelskie).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: