«powrót

Łódź: Centrum Kulturalne Romano Guardini

Centrum Kulturalne Guardini działa jako stowarzyszenie od grudnia 2002. Stanowi miejsce spotkania i wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania ludzkiej egzystencji oraz najbardziej palące problemy współczesności.

Działalność Centrum rozpoczęła się od cyklu Wieczorów Filmowych. „Stowarzyszenie Centrum Kulturalne Romano Guardini jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem i jako takie posiada osobowość prawną. Jego celem jest wszechstronna działalność na rzecz promocji kultury i wolności wychowania, inicjatywy na rzecz rozwoju solidarności międzyludzkiej, wkład w rozwój idei ekumenizmu i jedności Europy” - mówi ks. Andrzej Perzyński z Centrum.

Duchowym przewodnikiem Stowarzyszenia jest Romano Guardini (1885-1968), teolog, filozof i wychowawca. Guardini jako nauczyciel światopoglądu chrześcijańskiego rozważa świat, rzeczy, człowieka, dzieła jako świadomy odpowiedzialności chrześcijanin. "Nadszedł dziś czas, aby znowu zacząć myśleć i działać w kategoriach całokształtu chrześcijańskiego istnienia" – uważał Guardini.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.