«powrót

Łódź: Wieczernik modlitw za kapłanów

Ponad tysiąc osób bierze udział w „Wieczerniku modlitwy za kapłanów” w Łodzi. Inicjatywa powstała w ramach Studium Duchowości Chrześcijańskiej.

„Wieczernik modlitwy za kapłanów” tworzą 7-osobowe grupy, które powstają w parafiach z inicjatywy osób świeckich.

Każdy członek grupy wypełnia indywidualną deklarację, wybiera dzień tygodnia i ustala na jak długo wstępuje do wspólnoty. Minimalne zobowiązanie to rok.

Modlitwa w intencji kapłanów powinna trwać około kwadransa, a wskazane jest, żeby odbyła się przed Najświętszym Sakramentem. W jej skład wchodzi modlitwa papieża Pawła IV („O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów...”) oraz dodatkowa modlitwa indywidualna.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca członkowie „Wieczernika” są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy świętej i przyjęcia Komunii św. w intencji kapłanów. Biorą też udział w wielkoczwartkowej Eucharystii w katedrze (Mszy krzyżma ). Raz w roku odbywa się Ogólnodiecezjalny Dzień Wieczernika. Organizowane są też skupienia.

„Wieczernik” powstał w maju 2001 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.