«powrót

Łódź: Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łodzi zapewnia dzieciom umieszczenie w rodzinach adopcyjnych i zastępczych oraz pracuje z rodzinami naturalnymi dzieci zagrożonych umieszczeniem w placówce.

Ośrodek pozyskuje i diagnozuje kandydatów na rodziców, prowadzi szkolenia, kwalifikuje dzieci, zgłasza do sądu sprawy dotyczące uregulowania sytuacji prawnej małoletnich.

Dzięki działalności Ośrodka ponad 1100 dzieci znalazło swoje miejsce w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, a kilkanaście powróciło do rodzin naturalnych.

Ośrodek prowadzony jest we współpracy z Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ośrodek wpisany jest do rejestru Wojewody Łódzkiego.

Działa w ramach Centrum Służby Rodzinie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.