«powrót

o. Stefan Miecznikowski TJ

O. Stefan Miecznikowski, jezuita , kapelan łódzkiej „Solidarności”. Zmarł 27 grudnia 2004 r. w Gdyni (urodził się 25 sierpnia 1921 r. w Warszawie).

W wieku 17 lat Stefan Miecznikowski wstąpił do zakonu jezuitów, święcenia kapłańskie przyjął z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1950 r.

W Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim obronił rozprawę doktorską na temat duchowości ignacjańskiej. W latach 1953-1957 był duszpasterzem akademickim przy [[Katolickim Uniwersytecie Lubelskim | @@ lublin_kul ]], później opiekował się nowicjatem w Kaliszu. W 1967 r. trafił do Łodzi, gdzie został duszpasterzem akademickim.

O. Miecznikowski jest legendą łódzkiej „Solidarności”. Był jej kapelanem, w stanie wojennym organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin. Kościół jezuitów stał się dzięki niemu oazą wolności w czasie komunistycznego terroru.

Mimo częstych represji o. Miecznikowski podejmował kolejne wyzwania – Msze za Ojczyznę, środowe panele dyskusyjne, Duszpasterstwo Twórców Kultury.

Przełożeni kilkakrotnie przenosili go w inne miejsce, aby uchronić przed realną groźbą odwetu ze strony Służby Bezpieczeństwa.

W roku 1992 Rada Miejska nadała mu tytuł honorowego obywatela Łodzi.

W 2005 roku został wybrany przez czytelników Gazety Wyborczej najpopularniejszym łodzianinem 15-lecia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.