«powrót

Jan Łaski Starszy

Jan Łaski (Starszy) urodził się w Łasku w 1456 r. Był wielkim prymasem Polski.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1473 r. Później zaczął pracować w kancelarii królewskiej, w której wspinał się po szczeblach kariery aż do stopnia kanclerza wielkiego koronnego (1503 r.).

Jan Łaski był wtedy doradcą króla Aleksandra Jagiellończyka i zajął się zebraniem polskiego prawa, które ukazało się drukiem w 1506 r. jako „Statuty”.

24 maja 1510 r. został prymasem Polski. Zarządził inwentaryzację dóbr kościelnych archidiecezji gnieźnieńskiej. Wydał też „Statuty archidiecezjalne” i „Statuty prowincjonalne”.

Był zwolennikiem silnej władzy królewskiej, przeciwnikiem Krzyżaków, uważał, że duchowieństwo powinno płacić podatek na rzecz państwa. Nie godził się na unię z kościołem prawosłwnym, nawoływał do krucjaty przeciwko Turcji.

Ufundował pierwszą w Polsce kaplicę renesansową przy katedrze gnieźnieńskiej. Za jego sprawą w rodzinnym Łasku powstał kościół, wyniesiony przez niego do rangi kolegiaty.

Zmarł w 1531 r. w Kaliszu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.