«powrót

Siostry Białe

W Lublinie znajduje się dom Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki, zwanymi „siostrami białymi”. Tu do dalszej formacji i wyjazdu na misje przygotowują się kandydatki do zgromadzenia.

Działalnością sióstr w Polsce jest szeroko pojęta animacja misyjna oraz przygotowanie zgłaszających się kandydatek do wyjazdu do Afryki. Siostry uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach, sympozjach o tematyce misyjnej, dzieląc się swoim doświadczeniem pracy wśród ludzi Afryki.

Często są zapraszane przez poszczególne parafie, grupy młodzieżowe, szkoły, w ten sposób pogłębiając świadomość potrzeb Kościoła misyjnego. Organizują również spotkania misyjne i rekolekcje dla dziewcząt, obozy powołaniowe.

Co roku siostry organizują obchody Światowego Dnia Walki z Trądem, w ramach którego odbywają się zbiorki i tradycyjne już kiermasze ciast, w działania te włączają się duszpasterstwa akademickie, duszpasterstwa młodzieży.

W 1992 r. po raz pierwszy przyjechały do Lublina dwie siostry ze Zgromadzenia, s. Heidi (Niemka) i s. Dolores (Kanadyjka). Wynajmując mieszkanie, ucząc się języka polskiego, poznawały kraj, jego kulturę oraz zwyczaje ludzi. Tak powstała pierwsza w Polsce wspólnota Sióstr Białych.

Obecnie dom mieści się przy ul. Chodkiewicza 9 w Lublinie i jest nadal jedynym domem w Polsce.

Wspólnota liczy dzisiaj cztery siostry: Heidi - Niemka, Maite - Hiszpanka, Celina i Małgorzata z Polski oraz cztery kandydatki, Polki, przygotowujące się do rozpoczęcia postulatu. Przełożoną jest s. Celina Natanek.

Założycielem zgromadzenia był kard. Karol Martial Lavigerie.

Urodził się w Bayonne we Francji w 1825 r. Już przed święceniami w 1849 r. interesował się życiem misyjnym.

W 1863 r. został nominowany biskupem Nancy we Francji. Jako najmłodszy biskup Francji, w 1866 r. objął swój urząd w Algierii. Tym samym zrezygnował z propozycji przyjęcia tytułu Prymasa Francji. Cel swojego nowego zadania przedstawił mówiąc: „Algieria jest bramą otwartą przez Opatrzność na kontynent dwustu milionów dusz. I to tu przede wszystkim, trzeba wypełniać apostolat katolicki”.

W Lublinie działa także dom Zgromadzenia Ojców Białych .

Źródło: www.siostrybiale.prv.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.