«powrót

Zobacz: Pińczów: kościół św. Jana Ewangelisty

Pińczów: dzwonnica przy kościele św. Jana

Na pińczowskiej dzwonnicy przy kościele św. Jana wisiały trzy gotyckie dzwony, jeden z nich był darem kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Tradycja nadała każdemu z nich nazwę: Jan, Fabian i Jutrzniak.

Dzwonnica ma wielkie, ale dzisiaj już zapomniane zasługi w ochronie miasta przed ogniem. Każdej nocy dyżurował przy dzwonnicy ochotnik, którego zadaniem było bicie w dzwon, po otrzymaniu od kontrolującej miasto straży obywatelskiej wiadomości o pożarze.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.