«powrót

Kielce: kluby profilaktyki uzależnień

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, przy wsparciu diecezjalnej Caritas i Akademii Świętokrzyskiej prowadzi w Kielcach cztery osiedlowe kluby profilaktyki uzależnień dla młodzieży.

Kluby działają poza budynkami szkolnymi. Przyjmują młodzież w wieku 13-19 lat.

Każdy z uczestników ma pod opieką terapeuty odnaleźć samego siebie poprzez pracę i budowanie więzów wspólnotowych, udział w sekcjach i kołach zainteresowań, np. informatycznym, sportowym, dziennikarskim, plastycznym, teatralnym.

Zajęcia cieszą się dość dużym powodzeniem, przez każdy klub przewija się rocznie ok. 400 osób, a 100-200 uczestniczy regularnie w zajęciach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.