«powrót

Bojszów: kościół Wszystkich Świętych

Wioski Bojszów oraz Łącza figurują w wykazie świętopietrza archidiakona opolskiego z 1447. W protokole z 1679 r. napisano o dawnym kościele parafialnym w Bojszowie, że został zbudowany przed 200 laty, z drewna oraz na mokrym terenie.

Świątynia pochodzi z pocz. XVI w. Konstrukcja zrębowa, ściany wzmocnione lisicami, oszalowany deskami i pokryty gontem, wieża czołowa przystawiona w 1719 r.

We wnętrzu: ołtarze z XVIII w. i późnogotyckie portale z początku XVI w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.