«powrót

Zobacz: Jasna Góra

Jasna Góra: kaplica pamięci Narodu Polskiego im. o. Augustyna Kordeckiego.

Najnowsze mauzoleum jasnogórskim w kompleksie - poświęcona 3 maja 1989 roku. Znajduje się w siedemnastowiecznej dzwonnicy, usytuowanej pomiędzy bazyliką a pomnikiem o. Augustyna Kordeckiego. Mieści narodowe relikwie i pamiątki: urny z prochami zmarłych oraz tablice pamięci narodowej. W Kaplicy Pamięci Narodu znalazły miejsce urny z ziemią powstańców z 1831 i 1863 r., żołnierzy I wojny światowej, wojny obronnej przeciw bolszewikom w 1920 r. oraz żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej (Westerplatte, Monte Cassino, Tobruk, Narvik, Arnhem, Falaise, Kołobrzeg). Są prochy powstańców warszawskich (1944), żołnierzy Armii Krajowej, pomordowanych w hitlerowskich obozach zagłady, więzieniach oraz w stalinowskich łagrach.

Tragiczne dzieje powojennej Polski upamiętniają urny z ziemią zroszoną krwią robotników Poznania, Radomia, Gdańska i Śląska oraz księdza Jerzego Popiełuszki .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.