«powrót

Dzieci Maryi

Stowarzyszenie Dzieci Maryi powstało w Paryżu w 1832 roku. Wtedy to poprzez swoje objawienia Matka Najświętsza powierzyła młodziutkiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia - późniejszej świętej - siostrze Katarzynie Laboure misję założenia Stowarzyszenia Dzieci Maryi, któremu chce udzielać wielu łask.

Początki tego ruchu w Polsce związane są z diecezją katowicką, a jego założycielem był w latach 70. ks. prałat Jan Morcinek.

Obecnie działa w ośmiu polskich diecezjach. Jest to propozycja dla dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej do 2 klasy gimnazjum.

Większość członków Dzieci Maryi to dziewczęta, zaś gros pracy formacyjnej spoczywa na siostrach zakonnych. O popularności ruchu świadczyć może, że co roku kształconych jest jego 400 animatorek.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.