«powrót

Czechowice-Dziedzice: Dom Rekolekcyjny św. Józefa

W latach 80. prowadzony przez jezuitów ośrodek był miejscem ożywiania znajomości metod Ćwiczeń Duchownych – zamkniętych rekolekcji, przygotowanych przez założyciela zakonu św. Ignacego Loyolę. Tam także po raz pierwszy ojcowie zaczęli udzielać tych nauk nie tylko duchownym, ale również osobom świeckim. W Centrum odbywały się pierwsze w Polsce rekolekcje dla małżeństw wg metody Spotkań Małżeńskich.

Co rok w Centrum odbywa się ok.: 7-10 trzydniowych sesji naukowych, rekolekcyjnych, terapeutycznych i in., 8 pięciodniowych wstępnych Ćwiczeń Duchownych, 6 Spotkań Małżeńskich i kilkanaście sesji pełnych (czyli ośmiodniowych) Ćwiczeń Duchownych. W sumie z bogatej oferty ośrodka korzysta około 1,5 tysiąca osób.

www.jezuici.pl/drczdz

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.