«powrót

Katowice: Przegląd Twórczości Religijnej młodzieży upośledzonej umysłowo

Przegląd Twórczości Religijnej Uczniów Szkół Specjalnych i Ośrodków dla Niepełnosprawnych. Odbywa się pod hasłem: Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Wszystkie role w spektaklach grają młodzi ludzie z ośrodków. Oni także przygotowują kostiumy i muzykę i mają wpływ na repertuar.

Sztuki to znane baśnie albo ich przeróbki, opowieści biblijne, historie wzięte z życia.

W przeglądzie nie ma zwycięzców i przegranych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.