«powrót

Katowice: Dom Aniołów Stróżów

Dom Aniołów Stróżów jest katolickim ośrodkiem rehabilitacyjno-wychowawczym. Opiekuje się dziećmi z rodzin ubogich i rozbitych, zagrożonych patologiami i przestępczością. Organizuje dla nich zajęcia terapeutyczne, artystyczne i sportowe. Popularne Aniołki opiekują się około 150 dziećmi z rodzin ubogich i rozbitych. Wszystkim tym zajmuje się grupa młodych wolontariuszy z ks. Adrianem Kowalskim. Pomocą służą także lekarz, prawnik i pracownik socjalny.

Dom Aniołów Stróżów ma także punkt, który jest bazą dla terapeutów wychodzących na ulice w poszukiwaniu młodych ludzi potrzebujących pomocy, tzw. streetworkerów. Ich zadaniem jest nawiązanie pierwszego kontaktu z tymi osobami.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.