«powrót

Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego

Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształcenia Kulturalnego oficjalnie powstało w 1996 roku. Jego założycie wcześniej współtworzyli i rozwijali Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich.

Zadaniem Stowarzyszenia jest pogłebianie wiedzy na temat kultury i cywilizacji islamu oraz popularyzacja tej wiedzy w rozmaitych środowiskach, jak również współpraca z innymi organizacjami działającymi w tym zakresie w Polsce i zagranicą. Stowarzyszenie współpracuje też z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kierunku budowania tolerancji i wzajemnego zrozumienia między wyznawcami różnych religii w Polsce. Zajmuje się też organizowaniem pomocy materialnej dla potrzebujących.

strona internetowa...

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.