«powrót

Liga Muzułmańska

Liga Muzułmańska jako związek wyznaniowy zarejestrowana została w 2004 r. Powstanie Ligi wiąże się z nieporozumieniami między polskimi Tatarami, praktykującymi islam w Polsce od ok 600 lat a przybyszami, głównie z krajów arabskich, oskarżającymi polskich muzułmanów o zbytnie zeuropeizowanie i zlaicyzowanie religii.

Liga deklaruje otwartość zarówno na sunnitów jak i szyitów. Skupia też większość polskich konwertytów. Należy do Federacji Organizacji Muzułmańskich w Europie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.