«powrót

Przysucha: synagoga

Synagoga została wzniesiona między 1764 a 1777 rokiem.

Główna sala prostokątna. Zachowała się oprawa aron ha-kodesz z kolumnami i stiukami, w sali modlitw - fragmenty malowideł.

Po wojnie budynek opuszczony, stopniowo niszczeje.

W ohelach na cmentarzu żydowskim spoczywa m.in. Jakun Izaak ben Aszer zwany Świętym Żydem z Przysuchy, krzewiciel chasydyzmu na ziemiach centralnej Polski.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.