«powrót

Poznań: Rada Społeczna przy Metropolicie Poznańskim

Powołana w 2002 roku przez metropolitę poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Zasiada w niej kilkunastu poznańskich naukowców, prawników i lekarzy.

Rada zajmuje stanowiska w najważniejszych kwestiach społecznych, dotyczących wejścia Polski do Unii Europejskiej, problemom osób niepełnosprawnych, edukacji, a także etyki życia publicznego, obrony życia nienarodzonych i eutanazji oraz karze śmierci.

Przewodniczącym Rady jest prof. Bohdan Gruchman.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.