«powrót

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów

Rada powstała w czerwcu 1997 r. z inicjatywy Fundacji D.O.M. (Dzieło Odbudowy Miłości) podczas organizowanych przez Fundację "Dni Tatarów w Warszawie" z okazji 600-lecia osadnictwa tej społeczności na ziemiach polskich.

Głównym celem Rady jest umacnianie pokoju i zapobieganie konfliktom poprzez wzajemne poznanie i zrozumienie.

Działalność Rady spotkała się z uznaniem Konferencji Episkopatu Polski oraz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Rada organizuje spotkania, odczyty i konferencje naukowe. Z jej inicjatywy Episkopat Polski ustanowił dzień 26 stycznia Dniem Islamu. W Kościele katolickim w Polsce dzień ten obchodzony jest od 2001 r.

Współprzewodniczącymi Rady są odpowiednio ze strony muzułmańskiej - imam Selim Chazbijewicz , ze strony katolickiej -

Zdzisław Bielecki, przewodniczący Findacji D.O.M. W zarządzie Rady zasiada delegat Episkopatu Polski ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.