«powrót

Skalmierzyce: sanktuarium Matki Bożej Królowej Aniołów

Osiemnastowieczny kościół św. Katarzyny z czczonym od stuleci łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Skalmierzyckiej. Świątynia jednonawowa, która z bocznymi kaplicami tworzy kształt krzyża.

Renesansowa kaplica Matki Bożej z lewej strony pochodzi z 1612 roku i jest najstarszą częścią kościoła.

W ołtarzu głównym świątyni obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy i miejscowej parafii.

Na ścianie północnej nawy głównej obraz św. Stanisława Kostki z 1620 roku.

W oknach przy głównym ołtarzu witraże Włodzimierza Tetmajera z 1907 roku przedstawiające św. Jadwigę i św. Jana Nepomucena.

Odpusty: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia, św. Katarzyny – 25 listopada i Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: