«powrót

św. Teresa Benedykta od Krzyża

Edyta Stein urodziła się w 1891 r. we Wrocławiu w wielodzietnej, zamożnej rodzinie żydowskiej. Tam ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia na wydziale psychologii, germanistyki i historii.

W 1913 r. przeniosła się na Uniwersytet w Getyndze, gdzie studiowała filozofię. Już we wczesnej młodości odeszła od judaizmu i do 30. roku życia mówiła o sobie, że jest ateistką.

Dzięki kontaktom z filozofami Maxem Schelerem i Adolfem Reinachem poznała religię katolicką. W 1922 r. przyjęła chrzest w Kościele katolickim, na którym otrzymała imię Teresa.

W 12 lat później wstąpiła do zakonu karmelitańskiego w Kolonii. Przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża.

W latach 1932-33 jako docent wykładała na Akademii Pedagogicznej w Münster. W tym czasie napisała list do papieża Piusa XI, aby wypowiedział się przeciwko narodowemu socjalizmowi w Niemczech.

12 kwietnia 1933 r. list przekazał arcyopat benedyktyńskiego klasztoru w Beuron o. Raphael Walzer. Niestety – odpowiedzi nie otrzymała. W kwietniu 1938 r. złożyła śluby wieczyste, a w grudniu tego roku, po pogromach żydowskich w Niemczech, wyjechała z Kolonii do holenderskiego Karmelu w Echt.

2 sierpnia 1942 r. została aresztowana przez gestapo, wywieziona do obozu przejściowego w Westerbork, a następnie deportowana do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Zginęła w komorze gazowej prawdopodobnie 9 lub 10 sierpnia 1942 r., świadomie oddając życie za naród żydowski i za Kościół.

Jan Paweł II ogłosił ją w 1987 r. błogosławioną, a w 1998 świętą, zaś w 1999 roku współpatronką Europy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.