«powrót

Leśna Podlaska: legenda

Historia cudownego wizerunku Matki Bożej Leśniańskiej sięga roku 1683. 26 września dwaj chłopcy pasący bydło - Aleksander Stelmaszczuk i Miron Makarun - znaleźli na drzewie dzikiej gruszy jaśniejący wizerunek.

Wieść o tyym wydarzeniu bardzo szybko się rozprzestrzeniała, do Leśnej zaczęło ściągać bardzo wielu pielgrzymów.

Księżna Anna Radziwiłłowa, kanclerzyna Wielkiego Księstwa Litewskiego, ufundowała dla Maryi sukienkę ozdobioną 155 diamentami, 291 rubinami i 59 szmaragdami.

W 1716 r. książę Karol Stanisław Radziwiłł ufundował złote korony. W koronie Maryi były 24 większe diamenty i 121 mniejszych. W koronie Jezusa - 12 większych i 24 mniejsze diamenty.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.