«powrót

Panie, dobry jak chleb

popularna pieśń eucharystyczna. Powstała w 1987 r. z okazji II Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Słowa ks. Józef Zawitkowski, muzyka ks. Wiesław Kądziela.

Ref.: Panie, dobry jak chleb,
bądź uwielbiony od swego Kościoła,
bo Tyś do końca nas umiłował,
do końca nas umiłował.

Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
byśmy do nieba w drodze nie ustali.
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

Ref.: Panie, dobry jak chleb...

Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
a chleb komunią dla spragnionych Ciebie.

Ref.: Panie, dobry jak chleb...

Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.

Ref.: Panie, dobry jak chleb...

Tyś za nas życie Swe na krzyżu oddał,
a w znaku Chleba z nami pozostałeś
i dla nas zawsze masz otwarte Serce,
bo Ty do końca nas umiłowałeś.

Ref.: Panie, dobry jak chleb...

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.