«powrót

Gdy się Chrystus rodzi

Popularna kolęda.

Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosa wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria
In exelsis Deo.

Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata odkupiciel:
Gloria...

O, niebieskie duchy
I posłowie nieba,
powiedzcież wyraźniej,
co nam czynić trzeba,
bo my nic nie pojmujemy,
ledwo od strachu żyjemy:
Gloria...

Idźcie do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone
w pieluszki powite,
w żłobie położone,
oddajcie mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski:
Gloria...

A gdy pastuszkowie
wszystko zrozumieli,
zaraz do Betlejem
spieszno pobieżeli,
i zupełnie tak zastali
jak Anieli im zeznali:
Gloria...

A stanąwszy w miejscu,
pełni zadumienia,
iż się Bóg tak zniżył
dla Swego stworzenia,
padli przed Nim na kolana
i uczcili swego Pana.
Gloria...

Wreszcie kiedy pokłon
Panu już oddali,
z wielką wesołością
do swych tchód wracali,
że się stali być godnymi
Boga widzieć na tej ziemi.
Gloria...

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.