«powrót

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Popularna kolęda. Tekst z inną melodią zachowany w Kantyczkach karmelitańskich z XVIII w. Znana dziś melodia, pochodząca z okolic Krakowa, pojawiła się w XIX w.

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. /bis

Witaj, Jezu ukochany, od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony. /bis

Witaj, Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. /bis

Witaj, Jezu nam zjawiony; witaj, dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem. /bis

Któż to słyszał takie dziwy? Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie dwie natury różne sobie. /bis

O szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie!
Czego Ojcowie żądali, wyście pierwsi oglądali. /bis

O Jezu, nasze kochanie, czemu nad niebios mieszkanie
przekładasz nędzę, ubóstwo, i wyniszczasz swoje Bóstwo? /bis

Miłości to Twojej dzieło z miłości początek wzięło.
Byś nas zrównał z Aniołami, poniżasz się między nami. /bis

Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię, niech Cię kochamy nad życie;
niech miłością odwdzięczamy miłość, której doznawamy. /bis

Święta Panno, Twa przyczyna niech nam wyjedna u Syna,
by to Jego narodzenie zapewniło nam zbawienie

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.