«powrót

Wspólnota "Chleb Życia"

Wspólnota "Chleb Życia" powstała we Francji w 1976 roku. Założyli ją małżonkowie Pascal i Marie-Annick Pingault.

Wspólnoty są m.in. w Polsce, Niemczech, Irlandii, Kanadzie, Peru i Kamerunie.

W Polsce istnieje od końca lat 80. XX wieku. W naszym kraju jej założycielkami są s. Małgorzata Chmielewska i Tamara Kwarcińska.

Wspólnotę stanowią osoby konsekrowane, kobiety i mężczyźni świeccy. W Polsce nastawiona jest ona przede wszystkim na pomoc najbardziej potrzebującym - bezdomnym.

Podstawę duchowości wspólnoty stanowią adoracja Najświętszego Sakramentu wspólnie z ludźmi ubogimi i pomoc im.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.