«powrót

Wisi na krzyżu (MP3)

Popularna pieśń wielkopostna. Słowa pochodzą z XVIII w.

1. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba.
Płakać za grzechy, człowiecze potrzeba.
Ach, ach, na krzyżu umiera,
Jezus oczy Swe zawiera!

2. Najświętsze członki i wszystko ciało
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, d1a ciebie, człowiecze
Z boku Krew Jezusa ciecze.

3. Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach, dla mojej swawoli
Jezus umiera i bol1.

4. Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje,
Ach, ach, sprośne złości moje,
Sprawiły te niepokoje.

5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,
Życia świętego dobry sposób podaj.
Ach, ach, tu kres złości moich,
Przy nogach przybitych Twoich.

6. Tu z Magdaleną chcę pokutować
I za swe grzechy serdecznie żałować
Ach, ach, zmiłuj sie nade mną
Uczyń miłosierdzie ze mną.

7. Rozbrat ci, świecie, dziś wypowiadam,
Z grzechów się szczerze wyspowiadam
Ach, ach, serdecznie żałuję,
Bo Cię, Boże mój, miłuję.

posłuchaj pieśni w wykonaniu scholi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.