«powrót

Otrzyjcie już łzy, płaczący

Popularna pieśń wielkanocna.

1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: alleluja!

2. Darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób wtoczyli,
Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała.
Alleluja...

3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadanej zapory.
Zdjęta trwogą, straż upada i prawie sobą nie włada,
Alleluja...

4. Salome i dwie Maryje w grobie czasu rannego
Słyszały głos: Pan wasz żyje, tu tylko odzież Jego.
Idźcie i to wszystko coście widziały, uczniom ogłoście".
Alleluja...

5. Niewiasty te się z nadziei widzenia Pana cieszą
I zaraz do Galilei z nowiną słodką śpieszą.
Oznajmują, co widziały, co im mówił anioł biały.
Alleluja...

6. Do Emaus dwaj uczniowie idący, smutni srodze,
Zatopieni z Nim w rozmowie, nie poznali Go w drodze,
Aż gdy chleb im błogosławił i tak zdumionych zostawił.
Alleluja...

7. Także Pan i Magdalenie żywy widzieć się daje,
Która słodkie to widzenie głośno wszędzie wyznaje:
Jezus zmartwychwstał prawdziwie, który cierpiał był zelżywie.
Alleluja...

8. Bądźmy przeto zapewnieni, że choć wszyscy pomrzemy,
Z grobu kiedyś obudzeni, także zmartwychwstaniemy,
I że potem już bezpiecznie z Bogiem żyć będziemy wiecznie.
Alleluja...

9. Że Chrystus spod mocy czarta plemię dobył Adama
I przez Zbawcę nam otwarta stoi do nieba brama.
Przez którą z otchłań ciemności zawiódł rzesze do jasności.
Alleluja...

10. Jezu Chryste, dobry Panie! Ciebie kornie prosimy:
Niech przez Twoje zmartwychwstanie, gdy i my powstaniemy,
Z wybranymi Twymi w niebie wiecznie oglądamy Ciebie.
Alleluja...

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.