«powrót

Wesoły nam dzień dziś nastał (MP3)

Popularna pieśń wielkanocna. Muzyka pochodzi z XVI w., słowa - z XVII w.

1. Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, alleluja!

2. Król niebieski k'nam zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitał;
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, alleluja!

3. Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, alleluja!

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojce święte tam pocieszał,
Potem iść za Sobą kazał.
Alleluja, alleluja!

5. Którzy w otchłaniach mieszkali,
Płaczliwie tam zawołali,
Gdy Zbawiciela ujrzeli.
Alleluja, alleluja!

6. Zawitaj, przybywający,
Boży Synu wszechmogący,
Wybaw nas z piekielnej mocy.
Alleluja, alleluja!

7. Wielkie tam wesele mieli,
Gdy Zbawieciela ujrzeli,
Którego z dawna żądali.
Alelluja, alleluja!

8. Potem swą mocą zmartwychwstał,
Pieczęci z grobu nie ruszał,
Na stróże wielki strach powstał.
Alleluja, alleluja!

9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał.
Alleluja, alleluja!

10. O Anieli najmilejsi,
Idźcież do Panny Najświętszej,
Do Matki Mej najmilszej!
Alleluja, alleluja!

11. Ode Mnie Ją pozdrawiajcie
I wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska, wesel się!
Alleluja, alleluja!

12. Potem z wielką Swą światłością
Do Matki Swej przystąpiwszy,
Pocieszył Ją, pozdrowiwszy.
Alleluja, alleluja!

13. Napełniona bądź słodkości,
Matko Moja, i radości
Po onej wielkiej żałości.
Alleluja, alleluja!

14. Witajże, Jezu najsłodszy,
Synaczku mój najmilejszy,
Pocieszenie wszelkiej duszy
Alleluja...

15. Jestem już bardzo wesoła.
Gdym Cię żywego ujrzała,
Jakobym się narodziła.
Alleluja...

16. Radośnie z Nim rozmawiała,
Usta Jego całowała,
W radości się z Nim rozstała.
Alleluja...

17. Przez Twe święte zmrtwychwstanie
Daj nam grzechów odpuszczenie,
A potem duszne zbawienie!
Alleluja...

posłuchaj pieśni w wykonaniu scholi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.