«powrót

Zwycięzca śmierci

Popularna pieśń wielkanocna.

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
Na cud Jonasza. Alleluja!

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał. Alleluja!

3. Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili:
Obcuje z nimi, daje nauk wiele
O swym Kościele. Alleluja!

5. Już nie przestaje z narodem niewiernym,
Samym się tylko ukazuje wiernym:
Nieśmiertelności przedstawia znamiona,
Wśród uczniów grona. Alleluja!

6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
I śmierć haniebna są już nagrodzone;
Za poniżenia został wywyższony,
Nad wszystkie trony. Alleluja!

7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele,
Oto zabity Bóg twój żyje w ciele;
Śpiewaj z weselem: Pan króluje z drzewa,
Jak Dawid śpiewa. Alleluja!

8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,
Wina pierwszego rodzica zgładzona;
Niebios zamkniętych jest otwarta brama
Synom Adama. Alleluja!

9. Więc potargawszy nałogi grzechowe,
Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
Z dala mijając nieszczęść naszych groby,
Miejsca, osoby. Alleluja!

10. Przez Twe chwalebne, Chryste zmartwychwstanie,
Daj nam w łasce Twojej stateczne wytwanie
I niech tak w chwale takoś Ty, jak i my
Zmartwychwstaniemy. Alleluja!

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.