«powrót

A wczora z wieczora

Popularna XVII-wieczna kolęda.

1. A wczora z wieczora
z niebieskiego dwora
przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna.

2. Boga prawdziwego
nieogarnionego,
za wyrokiem Boskim
w Betlejem żydowskim.

3.Pastuszkowie mali
w polu wtenczas spali,
gdy Anioł z północy
światłość z nieba toczy.

4. Chwalę oznajmując,
szopę pokazując,
gdzie Panna z Dzieciątkiem,
wołem i oślątkiem.

5. I z Józefem starym
nad Jezusem małym,
chwalą Boga tego,
dziś narodzonego.

6. Natychmiast pastuszy
spieszą z całej duszy,
weseli bez miary
niosą z sobą dary.

7. Chcąc widzieć Pana,
oddali barana,
na kozłowym rogu
krzyczą chwałę Bogu.

8. Mądrości druhowie,
z daleka Królowie,
pragną widzieć swego
Stwórcę przedwiecznego.

9. Dziś Mu pokłon dają,
w ciele oglądają.
Każdy się dziwuje,
że Bóg nas miłuje.

10. Witaj, Królu nowy,
Synu Dawidowy,
Ty nas masz wybawić
i w niebie postawić.

11. I my tez pospieczmy,
Jezusa ucieszmy
Ze serca darami:
Modlitwą, cnotami.

12. Jezu najmilejszy,
Ze wszech najwdzięczniejszy,
Zmiłuj się nad nami,
Grzesznymi sługami.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.