«powrót

Mędrcy świata, monarchowie (MP3)

Popularna kolęda z ok. 1870 r.

Muzyka: ks. Zygmunt Odelgiewicz. Autor tekstu, znany przez wiele lat tylko z inicjałów S.B., to Stefan Bortkiewicz.

1. Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu
i berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu
już się w świecie szerzy.

2. Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje,
wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem śpieszą,
gwiazda Zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.

3. Przed Maryją stają społem,
niosą Panu dary,
przed Jezusem biją czołem,
składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi Królowie,
któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
pałając z miłości?

4. Tak, jak każą nam kapłani,
damy dar troisty:
modły, parcę, niosąc w dani
i żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto,
niesiem, Jezu szczerze,
co dajemy Ci z ochotą,
od nas przyjm w ofierze!

posłuchaj pieśni w wykonaniu scholi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.