«powrót

Mizerna, cicha stajenka licha

Popularna kolęda.

Tekst poety Teofila Lenartowicza, wydany w 1849 r., doczekał się wielu melodii i opracowań muzycznych. Najbardziej znana jest melodia Jana Galla.

l. Mizerna, cicha
stajenka licha,
pełna niebieskiej chwały;
Oto leżący,
przed nami śpiący,
w promieniach Jezus mały.

2. Nad Nim Anieli
w locie stanęli
i pochyleni klęczą;
z włosy złotymi,
z skrzydły białymi
pod malowaną tęczą.

3. Wielkie zdziwienie,
wszelkie stworzenie,
cały świat orzezwiony;
Mądrość mądrości,
Światłość światłości,
Bóg-człowiek tu wcielony!

4. I oto mnodzy
ludzie ubodzy
radzi oglądać Pana;
pełni natchnienia,
pełni zbawienia,
upadli na kolana.

5. Lulaj Dziecino,
lulaj ptaszyno,
nasze umiłowanie;
gdy się rozbudzi
w tej rzeszy ludzi,
zbawienie nam się stanie.

6. Długo czekali,
długo wzdychali,
Aż niebo rozgorzało;
Piekło zawarte, niebo otwarte
Słowo się Ciałem stało

7. Hej! ludzie prości,
Bóg z nami gości,
skończony czas niedoli;
On daje siebie,
chwała na niebie,
mir ludziom dobrej woli.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.