«powrót

Łódź: Duszpasterstwo Akademickie "Piątka"

Duszpasterstwo Akademickie „Piątka” w Łodzi powstało przy łódzkiej parafii katedralnej w 1964 roku. Pierwszym ojcem duchownym studentów był ks. Norbert Rucki, a długoletnim duszpasterzem – ks. Jan Sobczak. Dziś funkcję duszpasterzy pełnią ks. Paweł Lisowski i ks. Paweł Dziedziczak.

W Duszpasterstwie działają grupy: „Ognisko Miłości”, Wspólnota Katolicka „Hallelujah”, kontemplacyjna Wspólnota Maryjna „Oaza Spokoju”, wspólnota ekumeniczna „Chemin Neuf” , ekumeniczna wspólnota braci Taize, wspólnota „Komunia i Wyzwolenie” oraz grupa Odnowy w Duchu Świętym .

W ciągu tygodnia akademickiego w duszpasterstwie odbywa się wiele spotkań, takich jak konwersatorium na tematy moralne pt. „Laboratorium wiary”, spotkania Odnowy w Duchu Świętym, spotkania z kulturą (koncerty, wieczory poezji, wystawy), spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, oraz Studium Biblijnego i klubu sportowego. Studenci gromadzą się także na wspólnym odmawianiu różańca.

W weekendy organizowane są wycieczki, rajdy, oraz spotkania modlitewne.

Akademicka Msza św., przygotowywana przez osoby z duszpasterstwa, odprawiana jest w każdą niedzielę o godz.19.00, natomiast w poniedziałki o godz. 19.00 jest Msza ze śpiewem kanonów z Taize.

Siedziba Duszpasterstwa mieści się w budynku przy ul. Skorupki 5, na terenie parafii łódzkiej katedry.

Więcej: www.archidiecezja.lodz.pl/da5 .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.