«powrót

Radom: Duszpasterstwo Akademickie

Za swojego patrona studenci zgromadzeni wokół Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu obrali św. Augustyna. Opiekują się nimi kapłani: ks. Zbigniew Gaczyński, ks. Dariusz Kowalczyk, ks. Jacek Kucharski, ks. Sławomir Płusa oraz ks. Marek Tatar.

Przy radomskim Duszpasterstwie funkcjonuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (koło przy Politechnice Radomskiej oraz koło przy Wyższej Szkole Biznesu), wspólnota Caritas Academica, wspólnota Ruchu Światło – Życie, trzy grupy muzyczne (schole), a także wspólnoty absolwentów i pracowników naukowych radomskich uczelni. Oprócz głównego ośrodka duszpasterskiego na ul. Prusa 6 istnieją także kolejne: na ul. Górniczej 2 oraz przy parafii św. Teresy.

Duszpasterstwo ma własną grupę w radomskiej pielgrzymce na Jasną Górę (tzw. grupa 21), organizuje także wakacyjne rekolekcje oazowe dla studentów. Akademickie Koła Caritas pomagają studentom w znalezieniu stancji lub zaoferowaniu wynajmu. W bieżącym roku akademickim stworzyły również program stypendialny dla ubogich studentów z Radomia, biorących czynny w działalności ruchów i organizacji kościelnych. W ciągu roku Duszpasterstwo organizuje sympozja, dające możliwość wysłuchania wykładów oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Duszpasterstwo Akademickie w Radomiu mieści się przy ul. Prusa 6.Wszelkie aktualne informacje o jego działalności znaleźć można na stronie internetowej: www.daradom.prv.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.