«powrót

U drzwi Twoich (MP3)

XVIII-wieczna pieśń eucharystyczna. Po raz pierwszy zapisana drukiem w śpiewniku ks. Michała Marcina Mioduszewskiego (1838 r.).

1. U drzwi Twoich stoję, Panie, x2
Czekam na Twe zmiłowanie. x2

2. Który pod osłoną chleba,x2
Prawdziwy Bóg jesteś z nieba. x2

3. W tej Hostyi jest Bóg żywy,x2
Choć zakryty, lecz prawdziwy. x2

4. W tym Najświętszym Sakramencie x2
Z nieba stawa w tym momencie. x2

5. Jak wielki cud Bóg uczynił, x2
Gdy chleb w Ciało Swe przemienił. x2

6. A nam pożywać zostawił, x2
Ażeby nas przez to zbawił. x2

7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny, x2
W majestacie swym niezmierny! x2

8. Aniołowie się lękają, x2
Gdy na Jego twarz patrzają. x2

9. Wszyscy niebiescy Duchowie x2
Lękają się i królowie. x2

10. Niebo, ziemia ani morze x2
Pojąć, co jest Bóg, nie może. x2

11. Żaden z wojska anielskiego x2
Nie dostąpi nigdy tego, x2

12. Czego człowiek dostępuje, x2
Ciało i Krew gdy przyjmuje. x2

13. Jam nie godzien, Panie, tego, x2
Abyś wszedł do serca mego; x2

14. Rzeknij tylko słowo Swoje, x2
A tym zbawisz duszę moją. x2

15. Kłaniam się Tobie samemu, x2
Bądź miłościw mnie grzesznemu. x2

16. Niechaj żyję z Tobą, Panem, x2
Aż na wieki wieków. Amen. x2

posłuchaj pieśni w wykonaniu scholi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.