«powrót

Cześć Maryi

Popularna pieśń maryjna.

1. Cześć Maryi, cześć i chwała,
Pannie świętej cześć!
Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała,
Hołd Jej śpiesz się nieść! (2)

2. Ten, co stworzył świat wspaniały,
W Niej Swą Matkę czcił,
Jej go ręce piastowały,
Gdy dziecięciem był. (2x)

3. On jak Matkę Ją miłował,
W posłuszeństwie żył,
Każde słowo Jej szanował,
Chociaż Bogiem był. (2x)

4. Dziatki lube, jeśli chcecie
Błogi żywot wieść,
Dajcie, jako Jezus Dziecię,
Pannie świętej cześć. (2x)

5. Czystość, cichość i pokora
To Maryi strój,
Przez nie miła niebios Córa
Łask zyskała zdrój. (2x)

6. Przez nie w cudnej gwiazd koronie
Ją posadził Bóg
Na wysokim chwały tronie
Wśród niebieskich sług. (2x)

7. Ten Maryi, dziatwo droga,
Obraz w sercu noś,
O opiekę Matki Boga
Zawsze kornie proś. (2x)

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.