«powrót

Matko Najświętsza (MP3)

Popularna pieśń maryjna.

1. Matko Najświętsza, do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego.
Wołamy wszyscy z jękiem ze łzami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

2. Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy,
I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

3. Imię Twe, Mario, litością słynie,
Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

4. O Matko nasza, Matko miłości!
Niechaj doznamy Twojej litości,
Bośmy okryci grzechów ranami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

5. A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
O Matko śwIęta, w onej godzinie
Zamknij nam oczy Twymi rękami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

posłuchaj pieśni w wykonaniu scholi Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.