«powrót

Legnica: DA "Ikona"

Duszpasterstwo Akademickie „Ikona” w Legnicy mieści się w parafii św. Józefa Opiekuna Zbawiciela. Jego opiekunem jest ks. dr Jan Pazgan, proboszcz.

Do „Ikony” zaproszeni są wszyscy, którzy nie boją się mówić o swojej wierze oraz problemach z nią związanych - studenci, młodzież pracująca oraz pracownicy naukowi.

W każdą niedzielę o godz. 19.00 w odbywa się Akademicka Msza Święta, w czasie której służy grupa liturgiczna. Oprawą muzyczną zajmuje się grupa muzyczna, której próby odbywają się przed mszą, o godz 17. Przed Eucharystią studenci modlą się także Liturgią Godzin.

Przy DA w Legnicy działają wiele grup formacyjnych. Jedną z nich jest Szkoła Modlitwy Chrześcijańskiej, w której można poznawać różne formy modlitwy. Szkoła Formacji Chrześcijańskiej organizuje cotygodniowe spotkania dla chętnych do działania DA. Grupa medialna odpowiada za prezentowanie „Ikony” na zewnątrz. Czynnie działają także grupy Ewangelizacyjna, Muzyczna, Liturgiczna, Wolontariacka, Sportowa oraz Teatralna.

W ciągu tygodnia Akademicka Msza Święta odbywa się w czwartki o godz.17.30. Po mszy prowadzone są "Spotkania dla tych, którzy nie boją się prawdy". W ostarnie wtorki miesiąca o godz. 19.00 młodzież gromadzi się na adoracji krzyża kanonami Taize.

Msze Święte i modlitwy odbywają się w Kościele św. Józefa Opiekuna Zbawiciela, przy ul. Lwowskiej, a pozostałe spotkania - na plebanii przy ul. Ks. Gładysza 24.

Wszelkie aktualne informacje o działalności Duszpasterstwa Akademickiego „Ikona” znajdują się na jego stronie internetowej www.ikona.org .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.