«powrót

barnabici

Zgromadzenie założył w okresie odnowy Kościoła w 1533 r. św. Antoni Maria Zaccaria, w Polsce barnabici są od 1990 r. Swoją duchowość opierają na nauce św. Pawła. Charyzmatem zgromadzenia jest: ewangelizować, wychowywać, uświęcać. Duchowość barnabitów opiera się na teologii św. Pawła. Trzy główne zadania zgromadzenia to: poświęcenie się Bogu, zreformowanie siebie samych oraz zbawienie bliźnich. Działają w krajach misyjnych, gdzie prowadzą szkoły i kierują szpitalami, ambulatoriami, ośrodkami nauki czytania i pisania oraz rozgłośniami radiowymi.

Przed zgromadzeniem otwierają się nowe dziedziny obecności kapłańskiej i zakonnej w postaci odnowionego zaangażowania ekumenicznego, w środowisku rodziny i pracy, wśród osób starszych i schorowanych, w kulturze oraz w środowiskach lokalnych i społecznego przekazu.

W Polsce pracują na terenie Warszawy, gdzie od 1995 r. mają parafię. Otworzyli również Centrum Kulturalne Ojców Barnabitów, w którym prowadzone są różnego rodzaju kursy. Na świecie jest 500 barnabitów, w tym 9 Polaków. W ciągu pięciu wieków istnienia barnabici dali Kościołowi 3 świętych, 2 błogosławionych, 10 sług Bożych, 7 kardynałów i 67 biskupów; wśród nich nie ma Polaków.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Księży Świętego Pawła – Barnabitów (B).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.