«powrót

bracia Serca Jezusowego

Szczególnym zadaniem braci Serca Jezusowego jest współpraca z duchowieństwem w różnego rodzaju instytucjach kościelnych. Duchowym motywem tej służby jest kult Najświętszego Serca Jezusowego i wynagradzanie Bożemu Sercu za zniewagi, których doznaje od ludzi. Zgodnie ze swym charyzmatem bracia nie przyjmują święceń kapłańskich.

Zgromadzenie założył br. Stanisław Andrzej Kubiak 21 listopada 1923 r., obecnie liczy ono 64 braci, samych Polaków.

Obecnie bracia pracują m.in. w rezydencji Prymasa Polski , domu arcybiskupa poznańskiego, Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie, Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie, Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie, kurii metropolitalnej w Warszawie, Gnieźnie i Poznaniu, a także w kurii diecezjalnej w Łomży, Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu oraz Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i we Wrocławiu, w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, w Caritas Diecezji Radomskiej.

Polskim błogosławionym z tego zgromadzenia jest męczennik II wojny światowej br. Józef Zapłata .

Pełna nazwa: Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego (CFCI).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.