«powrót

bracia szkolni

Charyzmatem bracia szkolnych jest wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży, przede wszystkim ubogich. Zgromadzenie założył św. Jan de La Salle w 1684 r. w Reims we Francji, w Polsce bracia szkolni są od 1903 r.

Św. Jan de La Salle stworzył nowoczesny system wychowawczy, obejmujący szkolnictwo ludowe, nauczanie zawodowe i wieczorowe, a także instytuty kształcenia nauczycieli. Podkreślał, że wychowawcy chrześcijańscy przez swoje nauczanie i ewangelizację „rodzą samego Jezusa w sercach dzieci”.

W Polsce bracia szkolni prowadzą w Gdańsku przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum; w Częstochowie i Uszycach specjalny ośodek wychowawczy, szkołę podstawową i gimnazjum; zaś w Przytocku i Zawadzkiem mają domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży specjalnej troski.

Ponadto bracia są zaangażowani w katechezę w szkołach publicznych. Niektórzy bracia znani są ze swoich publikacji książkowych i w czasopismach katolickich. Bracia szkolni głoszą także rekolekcje dla dzieci i młodzieży.

Na świecie jest 7000 braci szkolnych, w tym 66 Polaków.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich (FSC).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.