«powrót

doloryści

Bezhabitowe zgromadzenie braci dolorystów utworzył w 1893 r. bł. Honorat Koźmiński w celu opieki nad ubogą młodzieżą. Konstytucje zgromadzenia opierają się na regule franciszkańskiej, również duchowość wspólnoty czerpie natchnienie z pobożności i ducha franciszkańskiego.

Bracia prowadzą życie wspólnotowe, nie noszą stroju zakonnego, prowadzą tzw. życie ukryte dla świata, apostołując przykładem swojego postępowania.

W okresie międzywojennym doloryści kształcili młodzież w różnych rzemiosłach. Aktywną działalność braci przerwało w 1948 r. upaństwowienie ich mienia, ówczesne władze państwowe przejęły 13 domów zgromadzenia, których nie udało się odzyskać do dziś.

Obecnie zgromadzenie liczy 13 Polaków. Pracują oni jako katecheci, organiści, kanceliści, ogrodnicy i rzemieślnicy. Kapłani posługują w zgromadzeniu w charakterze kapelanów, spowiedników, rekolekcjonistów. Są też zatrudnieni w duszpasterstwie diecezjalnym.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Braci Dolorystów (CFD).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.