«powrót

franciszkanie konwentualni

Franciszkanie konwentualni zostali założeni ok. 1207 r., w Polsce są od 1227 r. Charyzmatem zakonu jest zachowywanie Ewangelii przez życie według rad ewangelicznych: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości.

Nazwa „Bracia Mniejsi Konwentualni” oznacza prowadzenie życia i działalności we wspólnocie, praktykowanie ubóstwa i zajmowanie „mniejszej” pozycji w społeczeństwie oraz prowadzenie duszpasterstwa i apostolstwa przez duże wspólnoty i za pomocą środków społecznego przekazu, zwłaszcza telewizji.

Cechą charakterystyczną tej gałęzi rodziny franciszkańskiej jest prowadzenie apostolstwa i duszpasterstwa przez duże wspólnoty.

Na świecie jest ok. 4500 franciszkanów konwentualnych, z czego ponad 1100 to Polacy.

Polscy zakonnicy wydali jednego z największych współczesnych świętych – Maksymiliana Marię Kolbego , z ich grona wywodzą się liczni błogosławieni: Jakub Strzemię, Rafał Chyliński , błogosławieni męczennicy II wojny światowej: Jan Antonin Bajewski, Ludwik Pius Bartosik, Józef Innocenty Guz, Józef Achilles Puchała, Karol Herman Stępień, Antoni Tymoteusz Trojanowski, Piotr Bonifacy Żukowski.

Pełna nazwa: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.